Interiér Tlačiť E-mail

Tvorba interiéru zahŕňa špecifickú oblasť architektonicko-dizajnovej tvorby s cieľom vytvoriť ideálny intímny priestor reflektujúci potrebu a povahu jednotlivca. Okrem priestorovej koncepcie ide o vytvorenie zostavy prvkov interiéru. Základnými činiteľmi interiéru sú materiál, tvar, svetlo, farba.

Hra svetla a tieňa, vzájomné pôsobenie farebného a materiálového riešenia vytvára jedinečnú atmosféru a teplo domova. Každý materiál má rôzne fyzikálne, chemické a estetické vlastnosti a z nich plynúce možnosti tvarovania, povrchovej úpravy a pôsobenia na jednotlivca.

Základnými materiálmi sú drevo, kameň, korok, sklo, keramika, plasty, kovy, textil. Farba a farebné svetlá môžu byť v architektonickej kompozícii použité v konštruktívnom, podporujúcom, zvýrazňujúcom alebo kontrastnom, potlačujúcom zmysle. Využitie farieb závisí od vnútornej náplne priestoru, významu a vymedzenia priestorových smerov. Farbu je charakterizuje sýtosť, svetlosť a tón.

Pre rôzne funkcie používame rôzne typy osvetlenia, rôznej intenzity a farby. Funkčný význam osvetlenia dopĺňa jeho kompozičný a dekoratívny charakter. Správnym uhlom osvietenia a intenzitou svetla možno docieliť akcentovanie prvkov, vyzdvihnutie plasticity a nabudenie atmosféry. Pri navrhovaní interiéru ponúkame služby konzultačné (o priestore, štýle, záujmoch), vypracovanie štúdie funkčno-priestorového a hmotovo-kompozičného riešenia, návrh a rozmiestnenie zariaďovacích predmetov a osvetlenia, vizuálne spracovanie priestoru v 2D a 3D (pôdorysy, rezopohľady, vypracovanie detailov a dokumentácie pre realizáciu), autorský dozor a odborné poradenstvo pri realizácii interiéru.

 


?>