Rekonštrukcia objektov Tlačiť E-mail

Máte starý byt alebo dom? Potrebujete zmeniť, obnoviť či opraviť vašu nehnuteľnosť? Ponúkame vám riešenie. Zabezpečíme zameranie skutkového stavu, poradíme a navrhneme stavebné úpravy, konštrukčno-dispozičné riešenie.

Tak ako v iných oblastiach aj v stavebníctve dochádza postupom času k opotrebovaniu materiálov, k novým technickým a technologickým riešeniam či ekologickým a ekonomickým nárokom na prevádzku. Pri rekonštrukcii bytov a domov sa treba v prvom rade zamerať na rozvody elektrických sietí, kanalizačných a odpadových potrubí. Kompletná rekonštrukcia a výmena opotrebovaných materiálov zabezpečí z dlhodobého hľadiska pokoj od ďalších stavebno-technických úprav.

Pri zatepľovaní budov z dôvodu zníženia energetických výdajov je nutné vymeniť staré okná a nahradiť ich novými s vyhovujúcimi parametrami, aby dodatočné zaizolovanie stavby malo potrebný efekt. Elimináciou tepelných mostov správne vyriešenými detailmi obvodového plášťa znížime energetické straty tepla a zefektívnime zaizolovanie objektu. Dokonale zaizolovanie objektu však bráni prirodzenému úniku vlhkosti a tým hrozí aj vznik plesní, čomu sa dá zabrániť vetraním. Inštaláciou rekuperačnej jednotky zabezpečíme potrebnú výmenu vzduchu a aj jeho ohrev.

Dokonalá príprava, dôslednosť v prípravnej fáze zminimalizuje dodatočné problémy a komplikácie objavujúce sa počas rekonštrukcie. Odbornosť, kvalifikácia a predchádzajúce skúsenosti sú v našej architektonickej kancelárii samozrejmosťou.

 


?>