Pasívne a aktívne formy získavania energie z prostredia Tlačiť E-mail

Pasívnou formou sa získava energia pomocou architektonického a konštrukčného riešenia. Pasívny dom by mal byť orientovaný na severnú – južnú stranu, s otvorenou južnou fasádou a uzatvorenou severnou, zhotovený z kvalitnej a dobre izolovanej konštrukcie. Ideálne umiestnený na južnom svahu, pri vodnej ploche a zo severu chránený zeleňou.

Prirodzené vetranie podporíme osadením objektu kolmo na smer prevládajúcich vetrov, zavedením núteného vetrania pomocou rekuperačnej jednotky dosiahneme minimalizáciu tepelných strát pri prirodzenom vetraní. Najväčšie tepelné straty sú cez obvodový plášť (40%) a okenné otvory (35%), pričom na severnej strane sú tepelné straty cez okná až dvojnásobne vyššie než príjmy, na južnej strane sú príjmy väčšie než straty a na východe a západe sú príjmy a straty v rovnováhe. Pomocou umiestenia okien na fasáde sa reguluje prúdenie vzduchu. Dispozičné riešenie upravíme tak, že do stredu dispozície umiestňujeme najteplejšie miestnosti a okolo nich priestory s nižšími nárokmi na teplo. Dosiahneme tým vzájomný ohrev miestností.

 

Aktívne systémy sú závislé na technickej podpore, vďaka ktorej zachytávajú, akumulujú a odovzdávajú energiu. Využitie sa najčastejšie uplatňuje pre ohrev teplej úžitkovej vody a bazénovej vody, vykurovanie alebo čiastočné prikurovanie objektov.

Aktívnymi solárnymi systémami sa zachytávajú slnečné lúče dopadajúce na zbernú plochu, prechádzajúc cez sklo, pohlcovaním cez absorbčnú plochu teplonosným médiom do zásobníka. Podľa druhu teplonosného média rozlišujeme zberače na vzduchové, kvapalinové a fotovoltaické. Teplovzdušný zásobník je veľkoobjemový, umiestnený v izolovanom obale, pomocou ventilátora vháňa teplý vzduch do jednotlivých miestností. Zariadenie nemusí byť súčasťou stavby, ale teplo je možné využiť len na vykurovanie. Kvapalinové zberače sa využívajú na ohrev teplej úžitkovej vody a vykurovanie. Fotovoltaické zberače menia solárnu energiu na elektrickú energiu, pričom sa premení len časť slnečnej energie na elektrickú a zbytok je odvádzaný v podobe tepla. Zásobníky naakumulovaného tepla je možné umiestniť v suteréne, akumulačnej stene, na strechu alebo do stredu dispozície. Umiestnenie zásobníku do stredu dispozície je najvhodnejšie pre krátke rozvody k miestu spotreby.

Pre maximálne využitie ziskov zo solárnych panelov je vhodné 45° zošikmenie strechy, v prípade väčšej potreby využívania energie v lete nižšie je vhodné nižšie, naopak v zime väčšie zošikmenie. Orientácia solárneho zariadenia by mala byť na južnú stranu.

Na základe programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach je možné získať dotácie na kúpu a inštaláciu solárnych panelov a kotlov na biomasu, ktoré musia spĺňať určité technické parametre. Viac informácií a nájdete na stránke http://www.siea.gov.sk.

 


?>