Nízkoenergetický dom Tlačiť E-mail

Nízkoenergetický dom poskytuje riešenie pre zníženie nárokov na dodávku energie. Zníženie energetickej závislosti je možné dosiahnuť v prvom rade architektonickými prostriedkami, prispôsobením objektov prostrediu, nahradením vyčerpateľných zdrojov energie alternatívnymi.

Čím je stavba subtílnejšia, tým je viac závislá na prísune energie. Nízkoenergetický dom má nároky na energetický prísun 5-50 kWm-2/rok, pasívny dom nečerpá energiu z verejných sietí vôbec (maximálne 15 kWm-2/rok), ale získava ju z prostredia. Dosiahnutie minimálnej potreby energie z verejných sietí je možné vhodným osadením objektu do terénu a orientáciou k svetovým stranám, návrhom vhodného kompaktného tvaru objektu, stavebnými úpravami, zlepšením tepelnoizolačných vlastností obvodových konštrukcií, inštaláciou vykurovacích systémov, reguláciou tepelného režimu jednotlivých priestorov objektov, elimináciou tepelných mostov správne vyriešenými detailmi obvodového plášťa.

 


?>