Polyfunkčné a rodinné domy Tlačiť E-mail

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA...

Úžitková plocha do 100m2
200 €*
Úžitková plocha od 100 m2 do 150m2 300 €*
Úžitková plocha od 150 m2 do 200m2
400 €*
Úžitková plocha od 200 m2 do 250m2
500 €*
*V prípade vypracovania Projektu je architektonická štúdia bezplatná.

Projekt SP...

Úžitková plocha do 100m2
900 €
Úžitková plocha od 100 m2 do 150m2
1250 €
Úžitková plocha od 150 m2 do 200m2
1500 €
Úžitková plocha od 200 m2 do 250m2
1700 €Úžitková plocha na pivničnom podlaží
V objekte nebude pivničné podlažie
0 €
Úžitková plocha do 50m2
150 €
Úžitková plocha od 50 m2 do 150m2
200 €
Úžitková plocha od 150 m2 do 200m2
250 €Úžitková plocha podkrovného podlažia alebo 2. nadzemného podlažia
Objekt nebude mať podkrovie ani 2. nadzemné podlažie
0 €
Úžitková plocha do 50m2
150 €
Úžitková plocha od 50 m2 do 150m2
200 €
Úžitková plocha od 150 m2 do 200m2
250 €

Projekty napojenia objektu na inžinierske siete

Projekt odvedenia splaškových vôd z objektu
Bez projektu
0 €
Projekt domovej čističky odpadových vôd 120 €
Projekt žumpy
120 €
Projekt prípojky na verejnú kanalizáciu
120 €


Projekt zásobovania objektu pitnou vodou
Bez projektu

0 €
Projekt studne 120 €
Projekt prípojky na verejný vodovod
120 €Projekt napojenia objektu na NN sieť
Bez projektu
0 €
Projekt NN pripojenia
120 €
Projekt napojenia na plynovod
Bez projektu

0 €
Projekt plynovej prípojky 120 €

Cena spolu:

 


?>